مصاحبه با آرین امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.مصاحبه با آرین امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.

مصاحبه با آرین امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.
با جناب آقای امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۱۴۰۰ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نمایند.
پایه و رشته تحصیلی خود را بیان نمایید.

سال دهم تجربی را به اتمام رسانده ام و سال یازدهم را در پیش رو دارم.

 

از چه سالی در کنکورهای آزمایشی شرکت کردید و میانگین ترازتان را بیان نمایید.

از پایه دهم در کنکورهای آزمایشی شرکت کردم و میانگین ترازم ۷۳۰۰ شد.

 

چگونه آزمون آزمایشی را تحلیل نموده و برای آزمون بعدی برنامه ریزی می نمایید.

در روز آزمون بعد از نیم ساعت استراحت و قبل از آمدن کارنامه تحلیل را انجام می دهم.

در تحلیل، تک تک سوالات را بررسی و سوالات با پاسخ اشتباه، نزده و شک دار را مشخص می کنم و علت را ریشه یابی می کنم.

نکات سوالات باپاسخ اشتباه و شک دار را یادداشت می کنم و همچنین سولات نزده را مارک می کنم تا مجدد کار کنم.

برنامه ریزی کلی ام نیز اینگونه است:

هفته اول را با درس زیست شناسی شروع می کنم و در ادامه درس عربی، ادبیات و اختصاصی ها را مطالعه و تست کار می کنم.

شنبه و ۱ شنبه هفته دوم، دو درس زبان و دینی را مطالعه می کنم.

از دوشنبه یا سه شنبه هفته دوم، مجدد تمام دروس را مرور می کنم.

روز ۵ شنبه نیز آزمون غیرحضوری را کار می کنم.

 

از چه پایه ای در کلاس های موسسه شرکت نمودید؟ چه درس هایی؟ مهمترین شاخص هر کلاس را بگویید.

در پایه دهم در کلاس های ریاضی، فیزیک و شیمی شرکت کردم.

امسال سال یازدهم در تمامی دروس موسسه شرکت نمودم (طرح تکمیلی).

استاد ماهر ( استاد ریاضی) هم استادی دلسوز هم توانمند و هم جدی هستند و تدریسشان بگونه ای است که هر دانش آموزی با هر سطحی می تواند پیشرفت نماید.

استاد بیت آزاد ( استاد شیمی) بسیار دوستانه تدریس می کنند و دانش آموزان را  با تعیین جوایز و آزمون گرفتن های پی در پی، ترغیب به درس خواندن می کنند.

 

استاد فیزیک بسیار با صبر و حوصله تدریس می کنند تا کاملا مفاهیم برای تک تک دانش آموزان جا بیفتد.

تکرار زیاد و حل تمارین با تیپ های مختلف، مهمترین شاخص استاد فیزیک است.

 

 

نحوه مطالعه تان را در درس های مختلف بیان نمایید.

در درس ریاضی ابتدا جزوه استاد ماهر را مطالعه می کنم، در مباحث دشوارتر، جزوه ایشان راچندین بار می خوانم.

سپس از منبع خود، تست کار می کنم. اگر کاملا به مبحث مسلط باشم از همان اول تست ها را به صورت زمان دار کار می کنم.

 

در درس زیست شناسی ابتدا جزوه استاد را که هم شامل متن کتاب درسی و هم نکات است را مطالعه می کنم.

سپس از منبع خود، تست ها را به صورت ضریب دار و بدون زمان کار می کنم . همان لحظه تست زنی،  پاسخ نامه را چک می کنم تا کاملا با فصل آشنا شده و قسمت های مهم تر و سوال خیز کتاب درسی را متوجه شوم.

سپس در سری دوم تست زنی به صورت زمان دار کار می کنم.

 

شیمی بستگی به مبحث دارد که مهارتی است یا حفظی.

در قسمت مهارتی، مسائل را از جزوه استاد بیت آزاد حل می کنم و سپس کتاب درسی را خوانده و به صورت زماندار، تست کار می کنم.

 

در درس فیزیک جزوه استاد را مطالعه و پس از یاد گرفتن مطلب، به صورت زماندار تست کار می کنم.

کتاب درسی را نیز به صورت گذرا مطالعه می کنم تا هیچ نکته حفظی جا نیفتد.

 

درس ادبیات را به صورت درس به درس مطالعه می کردم، اما بعد از مدتی متوجه شدم در آزمون های آزمایشی نتیجه مطلوب را کسب نمی کنم، پس مطالعه موضوعی را شروع کردم.

 

در درس عربی ابتدا لغات را مطالعه و سپس تست کار می کنم.

 

در درس دینی ابتدا کتاب درسی و درس نامه کتاب کمک آموزشی را مطالعه و در ادامه تست کار می کنم.

 

 از تابستان نهم به دهم بگویید.

در تابستان نهم به دهم، دروس اختصاصی دهم را پیشخوانی کردم.

 

در تابستان دهم به یازدهم تصمیم به مطالعه چه دروسی دارید؟

در تابستان دهم به یازدهم قصد دارم دروس یازدهم را پیش خوانی نمایم.

همچنین عمومی های سه پایه را مطالعه و جمع بندی کنم.

از نیمه دوم تابستان هم تصمیم دارم دروس دهم را جمع بندی کنم.

 

چه توصیه ای برای رقیبان خود و یا دانش آموزان سال های پایین تر دارید.
دوستان عزیز، ساعت مطالعاتی خود را به آهستگی افزایش دهید.
آهسته ولی پیوسته گام بردارید.
وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.

 

مصاحبه با مائده سمریان رتبه ۱۲ موسسه مدرسان ماهر که از چالش خود در دروس عمومی و چگونگی رفع این چالش می گویند را از طریق لینک زیر مطالعه نمایید:

مائده سمریان رتبه ۱۲ موسسه مدرسان ماهر:سعی کنید بهترین خودتان باشید.

 

 

 

 

 

 

نوشته مصاحبه با آرین امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران. اولین بار در گروه آموزشی ماهر. پدیدار شد.

[publish_data]لینک منبع

مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.

مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.
با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۱۴۰۰ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نمایند.
پایه و رشته تحصیلی خود را بیان نمایید.

سال دهم تجربی را به اتمام رسانده ام و سال یازدهم را در پیش رو دارم.

 

از چه سالی در کنکورهای آزمایشی شرکت کردید و میانگین ترازتان را بیان نمایید.

از پایه دهم در کنکورهای آزمایشی شرکت کردم و میانگین ترازم ۷۳۰۰ شد.

 

چگونه آزمون آزمایشی را تحلیل نموده و برای آزمون بعدی برنامه ریزی می نمایید.

در روز آزمون بعد از نیم ساعت استراحت و قبل از آمدن کارنامه تحلیل را انجام می دهم.

در تحلیل، تک تک سوالات را بررسی و سوالات با پاسخ اشتباه، نزده و شک دار را مشخص می کنم و علت را ریشه یابی می کنم.

نکات سوالات باپاسخ اشتباه و شک دار را یادداشت می کنم و همچنین سولات نزده را مارک می کنم تا مجدد کار کنم.

برنامه ریزی کلی ام نیز اینگونه است:

هفته اول را با درس زیست شناسی شروع می کنم و در ادامه درس عربی، ادبیات و اختصاصی ها را مطالعه و تست کار می کنم.

شنبه و ۱ شنبه هفته دوم، دو درس زبان و دینی را مطالعه می کنم.

از دوشنبه یا سه شنبه هفته دوم، مجدد تمام دروس را مرور می کنم.

روز ۵ شنبه نیز آزمون غیرحضوری را کار می کنم.

 

از چه پایه ای در کلاس های موسسه شرکت نمودید؟ چه درس هایی؟ مهمترین شاخص هر کلاس را بگویید.

در پایه دهم در کلاس های ریاضی، فیزیک و شیمی شرکت کردم.

امسال سال یازدهم در تمامی دروس موسسه شرکت نمودم (طرح تکمیلی).

استاد ماهر ( استاد ریاضی) هم استادی دلسوز هم توانمند و هم جدی هستند و تدریسشان بگونه ای است که هر دانش آموزی با هر سطحی می تواند پیشرفت نماید.

استاد بیت آزاد ( استاد شیمی) بسیار دوستانه تدریس می کنند و دانش آموزان را  با تعیین جوایز و آزمون گرفتن های پی در پی، ترغیب به درس خواندن می کنند.

 

استاد فیزیک بسیار با صبر و حوصله تدریس می کنند تا کاملا مفاهیم برای تک تک دانش آموزان جا بیفتد.

تکرار زیاد و حل تمارین با تیپ های مختلف، مهمترین شاخص استاد فیزیک است.

 

 

نحوه مطالعه تان را در درس های مختلف بیان نمایید.

در درس ریاضی ابتدا جزوه استاد ماهر را مطالعه می کنم، در مباحث دشوارتر، جزوه ایشان راچندین بار می خوانم.

سپس از منبع خود، تست کار می کنم. اگر کاملا به مبحث مسلط باشم از همان اول تست ها را به صورت زمان دار کار می کنم.

 

در درس زیست شناسی ابتدا جزوه استاد را که هم شامل متن کتاب درسی و هم نکات است را مطالعه می کنم.

سپس از منبع خود، تست ها را به صورت ضریب دار و بدون زمان کار می کنم . همان لحظه تست زنی،  پاسخ نامه را چک می کنم تا کاملا با فصل آشنا شده و قسمت های مهم تر و سوال خیز کتاب درسی را متوجه شوم.

سپس در سری دوم تست زنی به صورت زمان دار کار می کنم.

 

شیمی بستگی به مبحث دارد که مهارتی است یا حفظی.

در قسمت مهارتی، مسائل را از جزوه استاد بیت آزاد حل می کنم و سپس کتاب درسی را خوانده و به صورت زماندار، تست کار می کنم.

 

در درس فیزیک جزوه استاد را مطالعه و پس از یاد گرفتن مطلب، به صورت زماندار تست کار می کنم.

کتاب درسی را نیز به صورت گذرا مطالعه می کنم تا هیچ نکته حفظی جا نیفتد.

 

درس ادبیات را به صورت درس به درس مطالعه می کردم، اما بعد از مدتی متوجه شدم در آزمون های آزمایشی نتیجه مطلوب را کسب نمی کنم، پس مطالعه موضوعی را شروع کردم.

 

در درس عربی ابتدا لغات را مطالعه و سپس تست کار می کنم.

 

در درس دینی ابتدا کتاب درسی و درس نامه کتاب کمک آموزشی را مطالعه و در ادامه تست کار می کنم.

 

 از تابستان نهم به دهم بگویید.

در تابستان نهم به دهم، دروس اختصاصی دهم را پیشخوانی کردم.

 

در تابستان دهم به یازدهم تصمیم به مطالعه چه دروسی دارید؟

در تابستان دهم به یازدهم قصد دارم دروس یازدهم را پیش خوانی نمایم.

همچنین عمومی های سه پایه را مطالعه و جمع بندی کنم.

از نیمه دوم تابستان هم تصمیم دارم دروس دهم را جمع بندی کنم.

 

چه توصیه ای برای رقیبان خود و یا دانش آموزان سال های پایین تر دارید.
دوستان عزیز، ساعت مطالعاتی خود را به آهستگی افزایش دهید.
آهسته ولی پیوسته گام بردارید.
وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.

 

مصاحبه با مائده سمریان رتبه ۱۲ موسسه مدرسان ماهر که از چالش خود در دروس عمومی و چگونگی رفع این چالش می گویند را از طریق لینک زیر مطالعه نمایید:

مائده سمریان رتبه ۱۲ موسسه مدرسان ماهر:سعی کنید بهترین خودتان باشید.

 

 

 

 

 

 

نوشته مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران. اولین بار در گروه آموزشی ماهر. پدیدار شد.

[publish_data]لینک منبع